296-गोंडा (अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय सार - सारणी)
SL_NO.CANDIDATE NAMEPARTY NAME
1ISHWAR SARAN Communist Party of India
2MO. JALEEL KHAN Bahujan Samaj Party
3PRATEEK BHUSHAN SINGH Bharatiya Janata Party
4SURAJ SINGH Samajwadi Party
5MAHESH NARAYAN TIWARI Shivsena
6VISHWANATH Bharatrashtra Democratic Party
7 ABHISHEK SINGH Independent
8KANHAIYA LAL Independent
9GULAB SINGH Independent
10DURGESH KUMAR Independent
11NANDU LAl Independent
12 RAKSHARAM PATHAK Independent
13RUPESH KUMAR ALIAS NIRMAL SRIVASTAVA Independent
14SAIYED ABDUL MUEED Independent