प्रशासन देवीपाटन मण्डल

(1):- रवि प्रकाश अरोड़ा (आई०ए०एस ) - मण्डलाधिकारी ,देवीपाटन मण्डल गोंडा ,उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454417498, कार्यालय:05262-232400,आवास:05262-232500

(2):- विजय कुमार गर्ग (आई०पी०एस) - डी०आई०जी ,देवीपाटन मण्डल गोंडा ,उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454400207, कार्यालय:05262-230777,आवास:05262-230777

गोंडा

(1):- अजय कुमार उपाध्याय (आई०ए०एस ) - जिलाधिकारी ,गोंडा उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454417537, कार्यालय:05262-222400,आवास:05262-232600

(2):- भारत सिंह यादव (आई०पी०एस) पुलिस अधीक्षक ,गोंडा उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454400272, कार्यालय:05262-222544,आवास:05262-232760

बहराइच

(1):- सतेन्द्र सिंह (आई०ए०एस) - जिलाधिकारी ,बहराइच उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454417535, कार्यालय:05252-232815,आवास:05252-232401

(2):- लव कुमार (आई०पी०एस) - पुलिस अधीक्षक,बहराइच उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454400259 , कार्यालय:05252-232890,आवास:05252-232407

बलरामपुर

(1):- मुकेश चन्द्र (आई०ए०एस ) - जिलाधिकारी ,बलरामपुर उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454417536, कार्यालय:05263-233942,आवास:05263-232231

(2):-राहुल (आई०पी०एस) - पुलिस अधीक्षक ,बलरामपुर उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454400256, कार्यालय:05263-233100,आवास:05263-232490

श्रावस्ती

(1):- निखिल चन्द्र शुक्ला (आई०ए०एस ) - जिलाधिकारी ,श्रावस्ती उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454417538, कार्यालय:05250-222287,आवास:05250-222287

(2):-सालिक राम वर्मा (आई०पी०एस) - पुलिस अधीक्षक ,श्रावस्ती उत्तरप्रदेश
मोबाइल:9454400311, कार्यालय:05250-222328,आवास:05250-222715