बंद करे

श्री एस०वी०एस० रंगाराव (आई०ए०एस०)

मण्डलायुक्त ,देवीपाटन मण्डल गोंडा ,उत्तरप्रदेश मोबाइल:9454417498,आवास:05262-232500

ईमेल : commgon[at]nic[dot]in
पद : मण्डलायुक्त
फोन : 05262-232400