Close

Affidavit 301-Gaura

GENERAL ELECTION 2012-LIST OF CANDIDATES
301-Gaura

S.No Name Affidavit Sex Party Affiliation
1 Abdul Kalam Malik CR SC M Bhartiya Rashtriya Congress
2 Kunwar Anand Singh CR SC M Samajwadi Party
3 Prabhat Kumar Verma CR SC M BSP
4 Ram Pratap Singh CR SC M Apna Dal
5 Harshvardhan Pandey CR SC M Nationalist Congress Party
6 Chandra Pratap Patel CR SC M Independent
7 Tara Prasad Chaudhari CR SC M Quami Ekta Dal
8 Priydarshiani Singh CR SC F Rastriya Lok Manch
9 Rajendra Prashad CR SC M Lokdal
10 Anup CR SC M BJP
11 Jitendra Kumar CR SC M Independent
12 Manoj Kumar Verma CR SC M Independent
13 Rakesh Kumar Mishra CR SC M Independent
14 Ram Pratap Singh CR SC M Adarsh Manwata Vadi Party
15 Hari Prasad CR SC M Independent